Helleriis

Kort om Helleriis.

Helleriis' ejere
Helleriis er en gammel selvejergård, der nævnes allerede i det 13. århundrede, da Ingvor Ingesøn af den nu uddøde adelsslægt Rotfeld ejede gården.

I 1737 og 1748 nævnes Joacim Marsvin - med hvem den adelige slægt Marsvin uddøde - som ejer. I 1784 overtog N. K. Riis Helleriis for senere i 1828 at sælge gården til sin slægtning Kristen J. Riis, hvis enke videreførte gården fra 1885 til 1980 hvorefter enken overdrog gården til sønnen Kristen K. Riis. Sønnen døde allerede i 1902. Året efer giftede enken sig med M. Chr. Madsen hvorefter stedsønnen Chr. Riis overtog gården i 1931. Siden 1968 har Anna-Marie og Harry Gade ejet og drevet Helleriis.


Helleriis under 2. verdenskrig
Under 2. verdenskrig kom den til at spille en betydelig rolle i den danske modstandsbevægelse og som pejlepunkt for allierede bombefly. Eureka-senderen, der var installeret på loftet over den gamle hestestald styrede bl.a. de engelske bombefly, der om natten i krigens sidste år sønderbombede tyske byer som Hamburg og Köln.

 
Helleriis som skatterådskontor
Helleriis har i 1950erne og frem til midt i 1960'erne huset skatterådskontoret for Thisted Amt. Skatterådsformanden var ejeren af Helleriis Chr. Riis og sammen med én kontordame administredede han Thisted Amt's skatteråd. Kontoret var kun på 20 kvm og lå i den nuværende stue på Helleriis.


Helleriis i dag

Helleriis' stuehus, der er fra 1887 er i de seneste år blevet ført tilbage til sin oprindelig stil fra 1887 ved udskiftning af tag, vinduer og døre samt restaurering af mure. Den gamle hestestald er renoveret og omdannet til gildesal, for at bevare helheden omkrig pigstensgårdspladsen fra det 15. århundrede"


Omkring Helleriis findes et stisystem, der løber fra stranden op igennem gården videre ned af røgtervejen til Tambohuse. Stisystemet kan frit benyttes af gående og cyklende og efter aftale er der mulighed for at benytte gildesalen til at spise medbragt mad og drikke kaffe."

 

 

Galleri